Stenløse Menighedsråd

Menighedsrådet for Stenløse Sogn består af 11 valgte medlemmer samt de fire sognepræster, som er fødte medlemmer af rådet. 

Stenløse Menighedsråds vision, som blev vedtaget på et rådsmøde 19. maj 2010, kan du læse her.

Regnskaber og mødereferater kan rekvireres ved henvendelse til formanden.

Formand, & Formand for valgbestyrelsen

Flemming Skaarup Kilschou Enghave
Egedalsvej 17
3670 Veksø

Tlf. 27 53 50 52 
Mail: flemmingenghave@gmail.com

Næstformand og Kasserer

Kirsten Søholm Nielsen
Sandalsparken 17
3660 Stenløse

Kontaktperson 

Grete Hedegaard
Skovvangsvej 29
Søsum
3670 Veksø Sjælland

Kirkeværge 

Christian Jørgen Larsen
Engholmvej 11A
3660 Stenløse

Menigt medlem

Jonna Margrete Hybel

Menigt medlem

Michael Millard Jørgensen

Menigt medlem

Rie Holst

Menigt medlem 

Lisbeth Sass Theilmann

Menigt medlem 

Hanne Levy

Menigt medlem 

Berit Juhl Schau

Menigt medlem 

Pernille Bloch Madsen
 

Eskil Simmelsgaard Dickmeiss, Provst og sognepræst, kbf.
Engholmvej 4, 3660 Stenløse
Tlf. 23 45 18 29
Mail: esdi@km.dk
Fridag: mandag

Jes Henrik Høck
Engholmvej 6 3660 Stenløse
Tlf. 29 16 05 26
Mail: jhh@km.dk
Fridag: Tirsdag

Stine-Helene Riedel, sognepræst
Engholmvej 6 3660 Stenløse
Tlf. 29 10 09 92
Mail: shr@km.dk

Anders B. Gadegaard
Kontor; Sognegården Engholmvej 6, Stenløse
Tlf. 21489795
Mail: abg@km.dk