Kirkegårdene

Information om arbejdet på Stenløse og Veksø kirkegårde

Januar 2023

Årlig

Fredagsrengøring: Gartnerne gennemgår hele kirkegården på fredage, indsamler visne buketter og blomster fra alle gravsteder, hvor der er vedligeholdelse og renholdelse på.

Blomster fra bisættelser og begravelse lægges umiddelbart efter handlingen på det eksisterende eller valgte gravsted.

 

Primo feb /marts:

 Mospuder, julepynt m.v. : Fjernes fra alle afd. med plænegravsteder samt gravsteder, hvor der er tilknyttet vedligeholdelse, - og hvor kirkegården har udført grandækningen.

Ønsker gravstedsejeren eller pårørende at bevare en pyntegenstand, bedes det fjernet fra gravstedet inden den 1. marts.

Aftagning af gran: Gran fjernes fra gravsteder hvor der er vedligeholdelse og hvor kirkegården har udført grandækningen.

 

Marts – april - maj

Vedligeholdelse af gravsteder : Granaftagning, forårsrengøring, lugning, beskæring, løvsugning.

Der kan forventes at blive vedligeholdt på gravstederne ca. 12 gange på en sæson.

Plantning af stedmoderblomster: Alt efter hvordan påsken falder og vejrforhold er, plantes stedmoderblomster på gravstederne umiddelbart før eller efter påske.

Sløjfning af gravsteder: De gravsteder som er ønsket sløjfet ved udgangen af det år fredningstiden udløbet, - foregår arbejdet med sløjfning / nedlæggelse af gravsteder i perioden uge 6 til uge13. det efterfølgende år, medmindre andet er aftalt.

Anlægning af gravsteder: Efter aftale anlægges gravsteder hovedsagelig i denne periode, - kontakt kirkegårdsleder for rådgivning og tilbud.

 

April

Vanding: Vandhaner åbnes primo april, - når der ikke er udsigt til mere frost, - der lukkes igen for vandet i oktober eller november ved udsigt til frost.

På de gravsteder hvor kirkegården står for plantning af forårs og sommerblomster vander personalet 1.-2. gange efter plantning, derefter er det gravstedsejerens eget ansvar at vande planterne.

 

Maj

Plantning af sommerblomster : Alt efter hvordan pinsen falder og vejrforhold er, tilstræbes det at sommerblomster plantes i uge 22 på de gravsteder hvor ydelsen er bestilt.

Gartnerne planter ud fra dette udvalg, - isbegonia i forskellige farver, blå lobelia og sølvseneraria.

 

juni -Juli – august – september .

Klipning af gravstedshække samt oprydning: Arbejdet påbegyndes ultimo juni.

 

Oktober - november

Grandækning: Kirkegårdens mandskab påbegynder arbejdet med grandækning sidst i oktober,

 på de områder med mindst løvfald.

Grandækning tilstræbes at være udført til den første søndag i advent. 

Gravstedsejere som ønsker grandækning, - men ikke har vedligeholdelse på gravstedet skal selv sørge for at gravstedet er klart til grandækning dvs. luget evt. sommerblomster er taget op og løv fjernet.

 

Se endvidere kirkegårdens ordensreglement

Kirkegårdslederen