Faddere / dåbsvidner

Ved barnedåb skal der være mellem 2 og 5 faddere. Det gælder både ved dåb af spædbørn og ved dåb af større børn.

Hvis barnets mor eller far også skal være dets fadder (den, der bærer barnet og svarer på dets vegne), skal der dog vælges mindst 2 øvrige faddere.

"Gudmor" eller "gudfar" er betegnelsen på den af fadderne, som bærer barnet til dåben og svarer på dets vegne.

Faddere påtager sig en moralsk forpligtelse til at medvirke til dåbsbarnets oplæring i den kristne tro, hvis forældrene dør, før barnet er blevet voksent.

Juridisk set er der imidlertid hverken rettigheder eller pligter forbundet med at være fadder.

En fadder skal selv være døbt med den kristne dåb - enten i Folkekirken eller i et andet kristent trossamfund - men behøver ikke at være medlem af Folkekirken.

Minimumsalderen for en fadder er den sædvanlige konfirmationsalder dvs. 13-14 år.  Den præst, som forretter dåben, har dog mulighed for at vurdere , om en "ung fadder" skønnes tilstrækkeligt moden til at stå fadder.

Barnets forældre bestemmer, hvem der skal være faddere, og de skal meddele faddernes navne og adresser til kordegnen.

Ved voksendåb skal man have 2 vidner på at dåben har fundet sted. Disse skal opfylde de samme krav som faddere.