Kontakt menighedsplejen

Formand for Stenløse og Veksø sognes menighedspleje

 Anne Fraxinus 
annefrax@gmail.com

Eller kirkernes præster

Eskil S. Dickmeiss
esdi@km.dk

Jes H. Høck
jhh@km.dk

Stine-Helene Riedel
shr@km.dk

____________________________________________________________