Navngivning og navneændring

Navngivning og navneændring​

Et barn skal have et navn senest 6 måneder efter fødslen. Navnet registreres i CPR. Du kan udfylde og udskrive blanketten til navngivning her. Blanketten sendes derefter til kirkekontoret i det sogn, hvor barnets mor har bopæl.

Navngivning af et barn kan ske ved dåb i folkekirken eller i et anerkendt trossamfund (se liste her).

Det er muligt - mod betaling - senere at ændre navnet.  

Et barn skal have et eller flere fornavne. Som fornavn må man ikke vælge et navn, der kan være til ulempe for barnet.   

Hvis forældrene har hver sit efternavn, kan de vælge, om barnet skal have faderens eller moderens efternavn. Barnet kan eventuelt få den anden forælders efternavn som mellemnavn.  

Ønsker du at ændre dit eller dit barns fornavn, mellemnavn eller efternavn, skal du udfylde en blanket. Blanketten kan enten sendes elektronisk med NemID, eller den kan udfyldes, printes og derefter sendes til kordegnen i bopælssognet (find blanketten her). Ændringen sker mod betaling.

Man kan finde en liste over godkendte navne på Ankestyrelsens hjemmeside (her).

 

Navneændring i forbindelse med vielse

Navneændring kan ske vederlagsfrit i forbindelse med vielse.

Ændringen skal meddeles bopælssognet i god tid før vielsen. Så er I sikre på, at det er de nye navne, der kommer til at stå på vielsesattesten.

Hvis I ikke når at træffe en afgørelse om evt. ændring af jeres fremtidige navn(e), kan I ændre dem senere - det er gratis ind til 3 måneder efter vielsesdatoen.

Blanket og yderligere oplysninger om navneændring i forbindelse med vielse finder du her. Når blanketten er udfyldt, udskrevet og underskrevet, skal den sendes til bopælssognets kirkekontor (for borgere i Stenløse og Veksø: Stenløse Kirkekontor, Engholmvej 6, 3660 Stenløse).