Veksø Kirke

Veksø Kirke og kirkegård ligger meget smukt mellem Veksø Præstegård og Sognehus på den ene side og Veksølunds skulpturudstilling til den anden.

Veksø Kirke er fra ca. 1150. Den er opført i teglsten og tilhuggede kampestenskvadrer. Først i 1860'erne blev kirken forlænget mod øst ved en gennemgribende restaurering. Koret blev afsluttet af en apsis. På loftet over koret er året 1866 skrevet i cement.

Kirken har et strengt, enkelt kirkerum med fladt pudset loft i skibet og uden prangende udsmykning. Det inventar, som findes i kirken, står derfor meget stærkt.

Altertavlen er i renæssancestil med et maleri af C.A. Schleisner. Det viser Kristus stående med udbredte arme. Maleriet er sandsynligvis fra 1860'erne.

Døbefonten af granit er i romansk stil, sandsynligvis fra 1150. På væggen ved døbefonten hænger den såkaldte "Veksøstage" i støbejern. Originalen befinder sig på Nationalmuseet. I hjørnet ved døbefonten ses et ornamentskab af fyr, hvor de hellige kar tidligere blev opbevaret.

Ved prædikestolen hænger en tung lysestage af messing fra 1637. På pladen sidder en hånd, der holder selve armen. Ligeledes ved prædikestolen sidder et firdobbelt timeglas. Et tilsvarende findes i Stenløse Kirke. De er formodentlig anskaffet ca. 1740.

Midt i skibets gulv ses en gravramme af egetræ. En indgraveret tekst fortæller: Her ligger begravet - ærlig, gudsfrygtig og velbetroet danemand (hædersmand) Rassmus Jørgensøn, som døde 6. marti (marts) anno 1604. Gud give hannem (ham) en gledelig opstandelse. Amen.

I våbenhuset ses den store pengeblok af egetræ med vandrette jernbånd. I 1993 erhvervede kirken et krucifiks af billedhuggeren Erik Heide.

Ved istandsættelsen 2008 blev det pudsede loft fjernet, så man kan se træloftet og de kraftige bjælker. Der blev fundet rester af kalkmalerier, som er kalket over, og således bevaret for eftertiden. Under kirkegulvet blev fundet historiske mønter, nu på Nationalmuseet. Kirkens ældste kirkebænke, ca. 20 cm brede murede kampestensbænke erfundet langs kirkens ydermure skjult under gulvet.

Kilder: 
Jørgen Andersen: Midtersiderne i Sogne-Nyt, Stenløse-Veksø, 1. dec. - 25. feb. 2010
Lokalavisen Weekend 19. marts 2009
Danmarks Kirker II, Frederiksborg Amt, bd. 4, 1975-79, 2409-2430
Egedal Leksikon

 

 

Veksø Kirke
Ølstykke Herred

Detaljeret historisk beskrivelse af Veksø Kirke

Læs publikationen