Menighedsråd

Stenløse-Veksø Pastorat består af to sogne - Veksø Sogn og Stenløse Sogn.

Med virkning fra den 1. januar 2024 er der oprettet et fælles menighedsråd, med repræsentanter for begge sogne. Det fælles menighedsråd er besluttet ved aftaler der er indgået i 2023, efter afholdelse af menighedsmøder i begge sogne. Der er indgået en samarbejdsaftale der regulerer dette nye samarbejde. Samarbejdsaftalen kan læses her: Samarbejdsaftale for nyt fælles menighedsråd

Hvert fjerde år er der menighedsrådsvalg. Dog er det muligt at tilvælge en lokal aftale om valg hvert andet år, hvilket begge sogne har.

Ethvert medlem af Folkekirken over 18 år er stemmeberettiget. I 90% af landets sogne er der fredsvalg / aftalevalg, men det hænder, at valget kommer til afstemning. Ethvert medlem af Folkekirken over 18 år kan stille op til menighedsrådsvalget. Sidste valg var i september 2020 - næste gang er i september 2022.

Menighedsrådets opgave er at varetage kirkens drift, at være arbejdsgiver for kirkens ansatte, samt at skabe gode rammer omkring evangeliets forkyndelse.

Vil du i kontakt med dit lokale menighedsråd, kan du finde kontaktoplysninger i menupunktet "Stenløse og Veksø Menighedsråd".
Find datoer for kommende møder i menupunktet "Mødekalender".