Stenløse Menighedsråds vision

Vision:
  • Kirken skal summe af liv
  • Vi vil fremme den kristne menigheds liv og vækst
  • Vi vil være en favnende kirke i pagt med tiden således, at en større del af menigheden oplever, at dette er "min kirke"
  • Præster, ansatte, menighedsrådsmedlemmer og frivillige skal føle arbejdsglæde i fællesskabet. Vi vil fremme bevidstheden om, at vi kun fungerer i kraft af hinanden

Det vil vi opnå ved at:

  • Arrangere voksenundervisning med fokus på højmessens indhold og form
  • Byde nye borgere velkommen
  • Samarbejde med andre organisationer
  • Bruge tidens teknologi proaktivt
  • Prioritere markedsføring af kirken
  • Tilbyde forskellige gudstjenesteformer

 

Vedtaget på MR møde d. 19. maj 2010