Menighedsrådet

Formand for Stenløse og Veksø Menighedsråd
Flemming Skaarup Kilschou Enghave

Tlf. 27 53 50 52
Mail: flemmingenghave@gmail.com