Sjælesorg - en fortrolig samtale med præsten

En central del af præstens funktion er at stå til rådighed for samtaler. Disse samtaler er helt fortrolige; præsten har ubetinget tavshedspligt.

Samtalen kan dreje sig om den personlige tro og gudsforhold, men også om personlige problemer, problemer i familie / parforhold, traumatiske oplevelser, moralske dilemmaer, fortvivlelse, sorg og krise - kort sagt: alt, hvad der måtte røre sig i én af tanker og følelser.

En præst er ikke psykolog, men tilbyder et par lyttende ører og en hjælp til at sætte ord på de ting, der kan synes så svære at få udtrykt.

Ofte er dette det første og vigtigste skridt på vejen mod afklaring og nyorientering.

En sjælesorgs-samtale kan munde ud i skriftemål og evt. nadver, hvis man ønsker det.

Præsterne træffes alle ugens dage, med undtagelse af præstens ugentlige fridag. Det er dog altid en fordel at ringe eller skrive først og aftale et tidspunkt. 

Samtalen kan finde sted i en af kirkerne eller på præsternes kontorer eller efter aftale:

​Skulle du være indlagt på hospital, hospice el.lign. kommer vi  gerne dér.