Veksø Kirkegård

På en lille forhøjning i landskabet i det nordøstlige hjørne af den gamle bydel blev Veksø Kirke bygget på et tidspunkt i perioden 1150-1250.
I de år blev der bygget omkring 2000 kirker i Danmark, og af dem står ca. 1500 der stadig, og de bliver fortsat anvendt til det formål, de oprindeligt blev bygget til: gudstjenester og kirkelige handlinger.
Byggeriet forløb dog ikke helt uden problemer. På den tid huserede der nemlig jætter og trolde – det er ganske vist! – og kirkens bygmester havde stort besvær med at udbedre alt det, de ødelagde. I et sidste og alvorligt angreb tog en jætte stade ved Ganløse Skov og kastede en sten efter kirken. Stenen nåede dog ikke længere end til Storkekrog, hvor den ligger endnu – med tydelige mærker af en hånd med udstrakte fingre.
Siden 1150-1250 er Veksø Kirke blevet bygget om, og der er bygget til i flere omgange. Af den oprindelige kirke er kun det indre af murene mellem prædikestolen og tårnet og gavlmuren mod tårnet tilbage. I løbet af middelalderen blev tårnet bygget til, og senere våbenhuset.


Tårnmur og kirkegård
I 1866 gennemgik kirken en meget omfattende istandsættelse. Kor og apsis blev revet ned, og kirken blev forlænget med ca. 3,6 meter. Udvendigt blev kirken – bortset fra tårn og våbenhus – beklædt med groft huggede granitkvadre. Indvendigt blev væggene pudsede, så de blev helt plane. Træloftet med de synlige bjælker blev skjult af et pudset loft.
I forbindelse med istandsættelsen i 2008 blev det pudsede loft fjernet, så man atter kan se træloftet og de kraftige bjælker.


Kirkeskibet set mod vest
Samtidig foretog Nationalmuseet nogle udgravninger under gulvene, og det blev konstateret, at gulvet i kirken oprindeligt har ligget ca. 60 cm under det nuværende gulvs niveau. Der blev fundet rester af 3-4 gamle gulve. Når kirken skulle have nyt gulv, er det blevet lagt oven på det gamle.
Mellem de gamle gulve blev der fundet 32 mønter; den yngste fra slutningen af 1800-tallet, den ældste fra 1300-tallet. Mønterne opbevares på Nationalmuseet.
Endvidere blev kirkens ældste kirkebænke fundet. Det er ca. 20 cm brede murede kampestensbænke langs kirkens ydermure. De kan ikke ses, da de er skjult af trægulvet.

 

 

Servitut

Afdeling X-D Veksø Kirkegård

Afd. X-D Urnegravsteder

Urner: Der er plads til 4 aktive (i fredning) der må kun anvendes ØKO urner.

Fredningstid : Urner 10 år, -gravstedets fredningstid kan forlænges efter ønske.

Gravpladsen: areal 1 x 1,40m.

Stentype: Gravsten må udformes individuelt, men må ikke overstige højdemål 0,60 meter og breddemål 0,60 meter. Bogstaver mv. må gerne være malet i sort eller guld.

Obligatorisk betaling : For vedligeholdelse af hække eller indramning for hele fredningsperioden.

Vedligeholdelse, grandækning og årstidens blomster kan tilvælges.

 

Retningslinjer

For at bevare den smukke helhed skal følgende retningslinjer overholdes:

Afd. X-D: Er opdelt i individuelle urnegravsteder, gravstederne er omkranset af  takshæk og brostenkanter.

Gravstedet må anlægges individuelt med beplantning, bunddække, og blomsterløg Valg af beplantning skal tilpasses det lille gravsted.

VIGTIGT: Perlesten, ral, skærver, i enhver form er ikke tilladt og vil blive fjernet af kirkegårdens gartnere.

 På vegne af Veksø Menighedsråd