Søg om hjælp eller Støtte

Hvem kan søge hjælp eller støtte? 
Alle kan søge, men det er et krav at man er bosat i Stenløse eller Veksø sogne, eller kort forinden har haft tæt tilknytning hertil.

Hvad kan man søge menighedsplejen om hjælp til?

  • Julehjælp
  • Konfirmationshjælp
  • Psykologhjælp
  • Akut opståede behov, f.eks. tandlægehjælp, medicinregninger eller andet.
  • Behov for hjælp til enkelt anskaffelser til foreninger, spejderbevægelser, uddannelse m.m

Hvordan kan jeg søge hjælp? 

  • Støtte til betaling af psykologhjælp kan søges her. Ansøgningen skal være bilagt anbefaling af egen læge.
  • Julehjælp kan søges her. Ansøgningsskemaet åbnes 1. november og lukkes igen 1. december.
  • Ansøgninger fra foreninger og organisationer kan søges her
  • Ansøgninger særskilt til børn og unge kan søges her.