Søg om hjælp eller støtte

Hvem kan søge hjælp eller støtte? 
Alle kan søge, men det er et krav at man er bosat i Stenløse eller Veksø sogne, eller kort forinden har haft tæt tilknytning hertil.

Hvad kan man søge menighedsplejen om hjælp til?

Hvordan kan jeg søge hjælp? 

    • Støtte til betaling af psykologhjælp kan søges her. Ansøgningen skal være bilagt anbefaling af egen læge.
    • Julehjælp kan søges her. Ansøgningsskemaet åbnes 1. november og lukkes igen 1. december.
    • Ansøgninger fra foreninger og organisationer kan søges her
    • Ansøgninger særskilt til børn og unge kan søges her.