Begravelseskaffe


Sognegården i Stenløse og Sognehuset i Veksø kan i begrænset omfang tilbyde kaffebord efter bisættelse eller begravelse. Leje af lokale samt opdækning og afrydning er inkluderet i prisen. Serveringspersonale er IKKE inkluderet. Muligheden for et sådan arrangement afhænger af om der er diponibel plads, samt personale til rådighed for klargøring og afrydning.

Kaffebord med kringle bestilles senest 2 hverdage før hos sogneassistenten.

Et arrangement i dette regi har en varighed af to timer fra ankomst i Sognegården/Sognehuset, til slut.

Der er maksimalt plads til 90 personer i Stenløse, og til 60 personer i Veksø.

Pris:

Bestilling af antal kuverter er bindende.

Kaffe/the &  kringle pr. kuvert: 60 kr - Der er ikke mulighed for at tilbyde anden servering end dette.

Pris er inkl. moms

Leje af lokaler til eget arrangement

Undtagelsesvis, og naturligvis kun hvis der er ledig plads i forhold til andre kirkelige arrangementer, kan familien selv at stå for alt, efter nærmere aftale med sogneassistenten. (1.000 kr for den store sal, 300 kr for lille lokale). Lejer står så selv for borddækning, afrydning, opvask, aftørring af borde og fejning af gulv. Lejer skal ligeledes medbringe alt hvad der påtænkes serveret, og arrangementet har varighed af to timer fra ankomst til Sognegården/Sognehuset. Lokalerne skal afleveres som modtaget.

I øvrigt henvises der til de nærmere regler for anvendelse af lokalerne:

Lejebetingelser begravelse / bisættelse - Stenløse Sognegård

Lejebetingelser begravelse / bisættelse - Veksø Sognehus

 

Kontakt

Sogneassistent Susan Enghave Tlf. 23 45 18 62