Hvem kan anvende kirkernes lokaler

Stenløse Sognegård ejes og drives af Stenløse Menighedsråd, lige som Veksø Sognehus ejes og drives af Veksø Menighedsråd. Begge ejendomme skal primært anvendes til kirkelige aktiviteter: 

  • Undervisning af konfirmander
  • Undervisning af skolebørn i forbindelse med 'en skoleuge i kirken'
  • Menighedsrådsmøder og andre aktiviteter, som menighedsrådet står for

Derudover kan lokalerne bruges til: 

  • Begravelseskaffe
  • Reception i forbindelse med dåb (lørdage)
  • Reception i forbindelse med bryllup

Andre arrangementer med lokal forankring, som menighedsrådet har givet tilladelse til. 

 

---

November 2013 Stenløse Menighedsråd & Veksø Menighedsråd