Hvem kan anvende kirkernes lokaler

Stenløse Sognegård ejes og drives af Stenløse Menighedsråd, ligesom Veksø Sognehus ejes og drives af Veksø Menighedsråd. Begge ejendomme skal primært anvendes til kirkelige aktiviteter: 

  • Undervisning af konfirmander
  • Undervisning af skolebørn i forbindelse med 'en skoleuge i kirken'
  • Menighedsrådsmøder og andre aktiviteter, som menighedsrådet står for

Derudover kan lokalerne bruges til: 

  • Begravelseskaffe
  • Reception i forbindelse med dåb (lørdage)
  • Reception i forbindelse med bryllup

Andre arrangementer med lokal forankring, som menighedsrådet har givet tilladelse til. 

 

---

November 2013 Stenløse Menighedsråd & Veksø Menighedsråd