Generel information

Ind- og udmeldelse

Hvordan bliver jeg medlem af folkekirken?

Man kan kun være medlem af folkekirken, hvis man er døbt. Når du bliver døbt i folkekirken, bliver du samtidig medlem af folkekirken.

Både spædbørn, større børn og voksne kan blive døbt i folkekirken. For børn og unge under 18 år er det den person, som har forældremyndigheden, der træffer beslutning om dåb eller indmeldelse i folkekirken.

En person, der er fyldt 15 år, skal selv give sit samtykke til dåb eller indmeldelse.
Det er også muligt at blive medlem af folkekirken, hvis du er døbt i et andet kristent trossamfund.

Hvordan melder jeg mig ud af folkekirken?

Du kan altid vælge, om du vil melde dig ud af folkekirken. Udmeldelse af folkekirken sker ved skriftlig eller personlig henvendelse til sognepræsten eller kirkekontoret i det sogn, hvor du bor.

For børn og unge under 18 år er det den person, som har forældremyndigheden, der træffer beslutning om udmeldelse af folkekirken. En person, der er fyldt 15 år, skal dog selv give sit samtykke til at blive meldt ud.

Det er ikke muligt at være medlem af folkekirken og et andet trossamfund på samme tid. Hvis du slutter dig til et andet trossamfund, er du dermed udtrådt af folkekirken.

Din udtræden bliver dog ikke automatisk registreret. Du skal derfor selv give besked til kirkekontoret eller præsten i dit bopælssogn.

Læs mere om ind- og udmeldelse på Kirkeministeriets hjemmeside: https://www.km.dk/folkekirken/medlemskab/ind-og-udmeldelse

Sognebåndsløsning

Som medlem af folkekirken hører du som hovedregel til menigheden i det sogn, hvor du bor.

Du kan imidlertid ved at løse sognebånd slutte dig til en præst i et andet sogn. Ved at løse sognebånd får du ret til at blive betjent af den præst, du har løst sognebånd til.

Hvis du ønsker at løse sognebånd, skal du henvende dig til den præst, du ønsker at slutte dig til. Anmodningen om at løse sognebånd skal være ledsaget af oplysninger om navn, personnummer og adresse.

Hvis præsten ønsker det, skal du give en begrundelse for ønsket om at løse sognebånd.

Da sognebåndsløsning først og fremmest er tænkt som en mulighed for, at du kan slutte dig til en præst, hvis teologiske holdninger du sympatiserer med, er det ikke nødvendigvis en tilstrækkelig begrundelse for at løse sognebånd, at du godt kan lide den kirke eller det sogn, hvor præsten er ansat.

Du kan læse mere på Kirkeministeriets hjemmeside: https://www.km.dk/folkekirken/medlemskab/sognebaandsloesning