Kristendom for alle 2

Over ti gange vil tre af Frederikssund provstis præster præsentere dele af kristendommens univers med en introduktion til Bibelen, en introduktion til kirkens historie i Danmark og en introduktion til den kristne tro.

Kurset er et tilbud til alle, der gerne vil vide mere om kristendommen.

Selvfølgelig er kristendom for alle. Det var, hvad Jesus selv ville med sit budskab. Derfor findes kristendom også i mange forskellige former, spredt over hele jorden gennem de seneste 2000 år, så den nu er verdens største religion.

Men hvad går kristendommen så ud på? Hvad er forskellene på dens mange forskellige former? Hvordan er Bibelen blevet til og hvilken rolle spiller den? Hvordan er kirken blevet udbredt i verden, og hvilken rolle spiller den i samfundet, historisk og i dag? Og giver det overhovedet mening at tro på Gud anno 2024?

Vi glæder os over at kunne byde velkommen til en ny sæson Kristendom for alle, hvor vi vil dykke mere ned i biblen, kirkehistorien og den kristne tro.

Kurset er et tilbud til alle, der gerne vil vide mere om kristendommen. Det kræver ingen særlige forudsætninger at være med.

Man er velkommen til at deltage, selv om man ikke har deltaget før.

KURSETS INDHOLD

Bibelen, v. Mikkel Peter Stub

I løbet af fire kursusdage skal vi sammen se nærmere på nogle af biblens skrifter.

Henover to lørdage vil således vi stille helt skarp på enkelte fortællinger fra det gamle testamente og på yderligere to lørdage skal vi sammen dykke et spadestik
dybere ned i nogle af de nytestamentlige skrifter. For når man graver sig lidt dybere ned i de enkelte bibelske tekster, bliver det tydeligt, at de har meget mere at sige end man måske kunne forestille sig, særligt når også de sproglige nuancer kommer frem i lyset. Hvordan skulle man ellers vide at Gud tog spadsereture i edens have og at Jesus måske slet ikke var tømrer?

Reformationens historie, v. Christian Gottlieb

Over fire gange gennemgås historien om reformationen, den store omvæltning i vestlig kristendom, som begyndte med Martin Luthers indsats i årene efter 1517
og siden spredte sig og satte et dybt præg på især Nordeuropa, Tyskland, Skandinavien, Baltikum, Holland, Schweiz og England og siden også på Nordamerika,
men også kom til at påvirke den katolske kirke.

Reformationen stillede nogle dybtgående spørgsmål til, hvad kristendom er, og dens svar er stadig lige relevante, grundlaget for protestantisk kristendom og den
danske folkekirke.

Den kristne tro, v. Eskil S. Dickmeiss

Over to gange ses på et par grundlæggende begreber i den kristne tro.

Første gang vil vi overveje, hvad vi forbinder med tanken om Gud. Hvem eller hvad er Gud? Hvor er Gud? Hvordan er det overhovedet muligt at sige noget
fornuftigt om Gud?

Anden gang vil trosbegrebet blive undersøgt. Hvad er troen for en størrelse? Hvad betyder det egentlig, når man siger, at man tror på Gud?

TIDER OG STEDER

Kurset holdes på ti lørdage, kl. 10-12 i efteråret 2024 og foråret 2025 tre steder i Frederikssund Provsti.
Undervisningen følges af en let servering.

31.08.2024: Reformationens historie 1, Rytterskolen, Østergade 1, Ganløse
14.09.2024: Reformationens historie 2, Rytterskolen, Østergade 1, Ganløse
28.09.2024: Bibelen 1, Oppe Sundby Sognehus, Roskildevej 187, 3600 Fr.sund
26.10.2024: Bibelen 2, Oppe Sundby Sognehus, Roskildevej 187, 3600 Fr.sund
09.11.2024: Den kristne tro 1, Stenløse Sognegård, Engholmvej 6, Stenløse
18.01.2025: Reformationens historie 3, Rytterskolen, Østergade 1, Ganløse
08.02.2025: Reformationens historie 4, Rytterskolen, Østergade 1, Ganløse
01.03.2025: Bibelen 3, Oppe Sundby Sognehus, Roskildevej 187, 3600 Fr.sund
22.03.2025: Bibelen 4, Oppe Sundby Sognehus, Roskildevej 187, 3600 Fr.sund
26.04.2025: Den kristne tro 2, Stenløse Sognegård, Engholmvej 6, Stenløse

TILMELDING

Tilmelding til hele kurset til sognepræst Christian Gottlieb.
Tilmelding til enkelte lørdage sker til den sognepræst, der står for undervisningen, senest fem dage før.

Evt. afbud meddeles til den præst, der står for den pågældende kursusformiddag.

Deltagelse i kurset er gratis, men tilmelding er bindende af hensyn til forplejning.

UNDERVISERE

Christian Gottlieb, sognepræst i Slagslunde og Ganløse – cvg@km.dk
Mikkel Peter Stub, sognepræst i Oppe Sundby og Snostrup – mpst@km.dk
Eskil S. Dickmeiss, sognepræst i Stenløse og Veksø, provst for Frederikssund Provsti – esdi@km.dk

Hent folderen: KRISTENDOM FOR ALLE 2