Fødsel

Et barns fødsel skal inden 14 dage anmeldes til kirkekontoret i det sogn hvor barnets mor har sin bopæl. Veksø Sogn og Stenløse Sogn har fælles kirkekontor på Engholmvej 6 i Stenløse.

Dette gælder, uanset om man er medlem af Folkekirken eller ej.

Blanketten til anmeldelse af fødslen kan enten sendes elektronisk med Digital Signatur; eller den kan udfyldes og dernæst udskrives og sendes til kirkekontoret. Se mere: https://www.borger.dk/Handlingsside?selfserviceId=42ec3567-d81f-45a1-a3cf-c8a48f396e1f .