Stenløse og Veksø Menighedsråd

Menighedsrådet for Stenløse Sogn består i 2024 af alle fra de tidligere to selvstændige menighedsråd samt de fire sognepræster, som er fødte medlemmer af rådet. 

Når der i 2024 skal afholdes valg til Menighedsrådet sker det ved, dels et orienteringsmøde den 14. maj, hvor der gennemgås procedurer for valget, og gives informationer om hvad der forventes og hvilket udbytte man kan have af at sidde i et menighedsråd. Selve valget sker ved en valgforsamling, der afholdes den 17. september.

Her på hjemmesiden kommer nærmere informationer om begge disse møder.

Formand

Flemming Skaarup Kilschou Enghave

Egedalsvej 17, 3670 Veksø

Tlf. 27 53 50 52 • flemmingenghave@gmail.com

Næstformand og fmd. for valgbest.

Therese Hvidberg-Hansen

Kasserer og kirkeværge Stenløse

Kirsten Søholm Nielsen

Sekretær og kontaktperson

Grete Hedegaard

Kirkeværge Veksø

Peter Fjeldsted

Menigt medlem

Kirsten Jørgensen

Menigt medlem

Jonna Hybel

Menigt medlem

Michael Millard Jørgensen

Menigt medlem

Pernille Rosenstjerne Bjerring

Menigt medlem

Christian Larsen

Menigt medlem

Poul Neumeyer

Menigt medlem

Berit Juhl Schau

Menigt medlem

Rie Holst

Menigt medlem

Hanne Levy

Menigt medlem

Susanne Dandanell

Menigt medlem

Mette Hansen

Suppleant

Anne Fraxinus

Provst og sognepræst

Eskil Simmelsgaard Dickmeiss
Tlf. 23 45 18 29 • esdi@km.dk

Sognepræst

Jes Henrik Høck
Tlf. 29 16 05 26 • jhh@km.dk

Sognepræst

Stine-Helene Riedel
Tlf. 29 10 09 92  • shr@km.dk

Sognepræst

Anders B. Gadegaard
Tlf. 21 48 97 95 • abg@km.dk