Stenløse Kirke

Billedresultat for stenløse kirke

Stenløse Kirke kan dateres til ca. 1150.

Den første kirkes omfang kan bedst ses udvendigt, på murene af rå marksten. I slutningen af 1200-tallet blev tårnet føjet til, og i slutningen af 1400-tallet blev kirken forlænget. Også våbenhuset stammer fra den tid.

Sideskibet blev bygget 1798-1800. Kirken er rigt udstyret med træskærerarbejder på døbefont og dåbshimmel, prædikestol, gitterværket, som adskiller koret og skibet, præstestol, degnestol og altertavle.

Altertavlen er det seneste træskærerarbejde, som er tilført kirken. Den er udført 1663 af Holbæk-kunstneren Lorentz Jørgensen. Alle disse arbejder er kommet til kirken over en forholdsvis kort periode på ca. 70 år.

Det store krucifiks over gitterporten stammer dog fra ca. 1500. Alterbordet er bygget af munkesten, sandsynligvis samtidig med koret. Alterbordspanelet er fra begyndelsen af 1600-tallet. Pulpituret fra midten af 1600-tallet er udsmykket med malerier af nogle af profeterne i Det gamle Testamente. Maleriet i midten forestiller Immanuel. Immanuel er ikke profet, men det navn, som profeten Esajas bruger om verdens frelser, Guds søn. Immanuel betyder "Gud med os".

Stenløse Kirke blev gennemrestaureret i 1996. Indtil da var der et panel med malerier af fire andre profeter, der afgrænsede sideskibets bænkerække i forhold til hovedskibet. Menighedsrådet fik lov til at fjerne de forreste bænke i sideskibet for at gøre plads til døbefont og dåbshimmel.

I sideskibet ses den såkaldte Ildebrandstavle, til minde om branden i Stenløse 1747.

Orglet fra A.H. Busch og Sønner blev i 1898 skænket til kirken af den daværende kirkesangers søn. Over døren fra våbenhuset ind til kirken ses et maleri af Henry Heerup.

 

Kilder: 
Jørgen Andersen: Døbefont på hjul, Sogne-Nyt, Stenløse-Veksø, påske-forår 2006, 8
Danmarks Kirker II, Frederiksborg Amt, bd. 4, 1975-79, 2353-2405
Egedal Leksikon

Stenløse Kirke
Ølstykke Herred

Historisk beskrivelse af Stenløse Kirke

Læs publikationen