Begravelse og bisættelse

Dato og tidspunkt for begravelsen / bisættelsen aftales af de pårørende, eller den deltagende bedemandsforretning, ved at at rette henvendelse til den koordinerende Kordegn Susan Enghave på Tlf. 23451862, bedst i dagtimerne mellem kl. 8.00 - 18.00. Susan Enghave kan ligeledes kontaktes via E-mail  suse@km.dk

Efter bisættelsen / begravelsen er der en begrænset mulighed for at holde en sammenkomst i Sognegården (Stenløse) eller Sognehuset (Veksø).  Dette afhænger dog altid af om der disponibel plads, samt personale.

Spørgsmål vedr. gravsteder på rettes til kirkegårdskontoret tlf. 3050 2362 i kontortiden.