Vielse og kirkelig velsignelse

Forespørgelse på vielse her.

 

En vielse kan foregå to steder, enten på rådhuset (borgerlig vielse) eller i kirken (kirkelig vielse).

Er man borgerligt viet eller har indgået registreret partnerskab, kan man efterfølgende få en kirkelig velsignelse. En kirkelig velsignelse rummer det samme som en vielse, bort set fra selve det juridisk bindende spørgsmål, hvorvidt man ønsker at indgå ægteskab med hinanden.

Det er pr. 15. juni 2012 muligt for to af samme køn at indgå ægteskab i kirken.

Loven tilgodeser, at præster, som af teologiske grunde ikke ønsker at forestå en sådan vielse, har friheden til at lade være; som medlem af Folkekirken har man dog stadig krav på at kunne benytte sin egen sognekirke, og den lokale provst vil sørge for at finde en alternativ præst.

I vores pastorat (Stenløse-Veksø) er der ingen problemer desangående; alle fire præster vil med glæde forestå vielser af personer af samme køn.

Anmeldelse af vielse / velsignelse sker ved henvendelse til kordegnen.

Se også om "Navneændring på bryllupsdagen" her.

For yderligere oplysninger, kontakt kordegnen.