Dåb

Hvem kan blive døbt?
Man kan blive døbt uanset hvilken alder man har. Det mest almindelige er dog barnedåb, sædvanligvis inden barnet fylder 6 måneder.

Hvornår kan man blive døbt?
Dåben kan finde sted ved en almindelig søndagshøjmesse, og indgår som et led i højmesse-ritualet. Der er mulighed for dåb ved enhver gudstjeneste på søn- og helligdage (med undtagelse af juleaften, langfredag og ved konfirmations-gudstjenester).

Der er også mulighed for dåb om lørdagen - I kirkerne i Stenløse og Veksø har vi familiegudstjenester med lørdagsdåb på skift i kirkerne, den første lørdag i måneden. Ring eller skriv til kordegnen og hør mere.

Navn
Navngivning af et barn kan finde sted i forbindelse med dåben, hvis barnet er under 6 måneder gammelt. Se mere om navngivning her.

Faddere og dåbsvidner:
Fadder og dåbsvidner skal være døbt i 'Faderens og Sønnens og Helligåndens Navn'.

Ved en barnedåb skal dåbsbarnet have 2-5 faddere. Ved en voksendåb skal der være 2 vidner til stede ved dåben. 

Anmeldelse og forespørgsel:
Du skal anmelde dåb til kordegnen - gerne i god tid. Du kan gøre det direkte her fra hjemmesiden (Forespørgsel på dåb)

Samtale med præsten
Forud for en barnedåb skal forældrene (og evt. faddere) have en samtale med en af præsterne om dåbens indhold og forløb.

Forud for en voksendåb, og dåb af større børn, skal man modtage en mere uddybende dåbsoplæring ved en af præsterne - typisk et forløb af 3-4 møder samt hjemmelæsning; indholdet tilrettelægges af den enkelte præst og i samråd med dåbskandidaten.

Juridisk:
Dåben foretages kun én gang i livet. Er man blevet døbt i et andet kristent kirkesamfund, er ens dåb også gyldig i Folkekirken. 

Ved dåben bliver man automatisk medlem af Folkekirken. Har man på et tidspunkt meldt sig ud af Folkekirken, men ønsker at blive genoptaget, skal man heller ikke døbes igen.

Det er en forudsætning for at blive konfirmeret, at man er døbt. Det er en forudsætning for vielse i Folkekirken, at mindst den ene af parterne er medlem af Folkekirken (og dermed også døbt).


For yderligere oplysninger omkring dåb i vores kirker kontakt kordegnen.