Bestyrelsen

Menighedsplejen ledes af en bestyrelse, der varetager kirkelige og sociale opgaver efter tidens skiftende behov således, at der kan ydes hjælp og støtte under hensynstagen til samfundets sociale og sundhedsmæssige muligheder.

Bestyrelsen består af mindst 8 medlemmer, hvoraf de to medlemmer udpeges af de to menighedsråd, øvrige vælges på årsmødet. Stenløse og Veksøs præster er alle fødte medlemmer af bestyrelsen.

Vedtægter for Stenløse og Veksø sognes Menighedspleje

For at se vedtægterne klik her.