Vejkirker

Kirkerne i Stenløse og Veksø er vejkirker. 

Mange kirker i Danmark har en lang tradition for at være åbne i dagtimerne.

Begrebet ”vejkirke” stammer oprindelig fra Sverige og Norge, hvor mange kirker i nærheden af større veje gør sig særlige anstrengelser for at byde vejfarende indenfor, specielt i sommertiden.

Det er blevet mere og mere almindeligt, at folk gerne vil benytte kirkerummet uden for de faste gudstjenestetider til personlig andagt, eftertanke eller blot for at få nogle minutters stilhed i en travl hverdag, eller når man besøger ens kære på kirkegården.

På hjemmesiden www.vejkirker.dk kan man finde de danske vejkirker. Her kan man også søge direkte på kirker og områder m.m. fra både computer, tablet og smartphone og på denne måde planlægge sin tur eller søge efter vejkirker, når man kører rundt.

Der er i 2024 udgivet to brochurer opdelt i landsdele over vejkirker og andre åbne kirker. 

Her er kirkerne i Stenløse og Veksø også med.

Brochurerne findes i 2 udgaver:

Jylland med 232 kirker & Øerne (kan downloades her)
Sjælland, Fyn og de øvrige øer) med 200 kirker. (kan downloades her)

 

Brochuren findes også i fysisk form, som du har mulighed for at hente.