Telegrammer og Roser

Hvis man ønsker at give telegrammer/roser, beder vi om, at det er til hele klassen. Så stemmer det smukt overens med kirkens fællesskab, der er inkluderende.

I tiden op til konfirmationerne - men senest 3 dage før - kan man aflevere telegrammer til Kirkekontoret i Stenløse (Engholmvej 6). Telegrammerne vil derefter blive fordelt på hver enkelt konfirmation, til hver enkelt konfirmand. Dette gælder uanset om det drejer sig om konfirmation i Stenløse eller i Veksø (der er ikke noget kirkekontor i Veksø!).

Man kan også aflevere telegrammer/roser på selve dagen. I Stenløse går man over i Sognegården, i Veksø går man i Sognehuset, hvor der sidder en vagt og tager imod.

Husk at skrive tydeligt navn + efternavn + klasse + dato + tidspunkt + kirke. Ellers risikerer du at telegrammet ikke bliver afleveret til den rette.

Ønsker man at aflevere roser, kan dette KUN gøres på selve dagen – ellers visner de