Veksø Menighedsråd

Menighedsrådet for Veksø Sogn består af 6 valgte medlemmer samt sognets præster, som er fødte medlemmer af rådet.

Regnskaber og mødereferater kan rekvireres ved henvendelse til formanden.
 

Formand
Therese Hvidbjerg-Hansen
Mail: 7411@km.dk

Næstformand
 

Kontaktperson
Kirsten Jørgensen, 
Tlf. 24 94 55 14
Mail: 7411@km.dk

Kasserer
Poul Neumeyer

Kirkeværge
Peter Fjeldsted

Menigt medlem
Lau Rasmussen
 

Eskil Simmelsgaard Dickmeiss, Provst og sognepræst, kbf.
Engholmvej 4, 3660 Stenløse
Tlf. 23 45 18 29
Mail: esdi@km.dk
Fridag: mandag

Jes Henrik Høck
Engholmvej 6 3660 Stenløse
Tlf. 29 16 05 26
Mail: jhh@km.dk
Fridag: Tirsdag

Stine-Helene Riedel, sognepræst
Engholmvej 6 3660 Stenløse
Tlf. 29 10 09 92
Mail: shr@km.dk

Anders B. Gadegaard
Kontor; Sognegården Engholmvej 6, Stenløse
Tlf. 21489795
Mail: abg@km.dk