Menighedsrådene

Stenløse-Veksø Pastorat består af to sogne - Veksø Sogn og Stenløse Sogn. Hvert sogn har deres eget menighedsråd. I Stenløse er der 10 valgte medlemmer, i Veksø 6. Præsterne er fødte medlemmer af begge menighedsråd.

Hvert fjerde år er der menighedsrådsvalg. Dog er det muligt at tilvælge en lokal aftale om valg hvert andet år, hvilket begge sogne har. Ethvert medlem af Folkekirken over 18 år er stemmeberettiget. I 90% af landets sogne er der fredsvalg / aftalevalg, men det hænder, at valget kommer til afstemning. Ethvert medlem af Folkekirken over 18 år kan stille op til menighedsrådsvalget. Sidste valg var i september 2020 - næste gang er i september 2022.

Menighedsrådets opgave er at varetage kirkens drift, at være arbejdsgiver for kirkens ansatte, samt at skabe gode rammer omkring evangeliets forkyndelse.

Vil du i kontakt med dit lokale menighedsråd, kan du klikke i menuen til venstre for henholdsvis Stenløse Menighedsråd og Veksø Menighedsråd.

Du kan også klikke på punktet "Mødekalender" for en oversigt over kommende offentlige møder.